Logo SP2 Rabka

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Orkana
w Rabce-Zdrój


  Szkoła

 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej Nr2 w Rabce-Zdroju
na rok szkolny 2017/2018

 


Lista dzieci przyjętych do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr2 w Rabce-Zdroju
na rok szkolny 2017/2018

 


ZASADY REKRUTACJI
DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

    Załączniki do pobrania:
ZASADY REKRUTACJI
Załącznik Nr 1 – Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej.
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie – miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów).
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły osób kandydata wspierające
                        rodziców (prawnych opiekunów).
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.

 


ZASADY REKRUTACJI
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,
PUBLICZNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W GMINIE RABKA-ZDRÓJ
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

     Załączniki do pobrania:
ZASADY REKRUTACJI
Załącznik Nr 1 – Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy
                        szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego.
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – wielodzietność rodziny kandydata.
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o
                               niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
                              (opiekunem prawnym).

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia
                               rocznego przygotowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), rodzica (prawnego
                               opiekuna, rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego
                               kandydata o zatrudnieniu/ prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej
                               działalności gospodarczej/ studiowaniu lub uczeniu się w systemie
                               stacjonarnym.

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w pobliżu przedszkola/
                               oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ innej formy
                               wychowania przedszkolnego/ szkoły.

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do
                               przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/
                               inna forma wychowania przedszkolnego/ szkoły.

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim/wsparciem
                               asystenta rodziny.

Załącznik Nr 10 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka. (Uwaga: składane dopiero po
                                zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola, oddziału
                                przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego)


Budynek szkoły

  Nasza szkoła wychowuje ludzi mądrych i odpowiedzialnych, ludzi, którzy będą umieli
odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie.

WIARYGODNA SZKOŁA - CERTYFIKAT


 

  O szkole
  Historia
  Patron
  Nauczyciele
  Logopeda
  Pedagog
  Rada Rodziców
  Samorząd
  Biblioteka
  Świetlica
  Kółka zainteresowań
  Sport
  Galeria
   Dokumenty
   Statut szkoły
   Zestaw programów
   Program wychowawczy
   Program profilaktyki
   Plan pracy szkoły
   Podręczniki
   Informacje
   Plan lekcji
   Kalendarium
   Osiągnięcia
   Wydarzenia
 Publikacje
   Linki
   


 Karta rowerowa


PODATKU dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce - Zdrój

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 22
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Sądecka 2
tel. 018-267-66-77
email: sp2rabka@poczta.onet.pl

email.gif